18 februari 2021 | ALLMÄNT

Parkering upphör inom kort

Den sedan länge planerade byggnationen av lägenheter i kvarteret Falkenbäck startar inom kort. Det innebär att parkeringen försvinner och behöver vara tömd söndagen den 7 mars.

På fastigheten, Falkenbäck 25, kommer det att byggas runt 90 lägenheter, samt ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna kommer vara fördelade till boende i huset och allmänheten, totalt kommer det att finnas cirka 190 parkeringsplatser. Bygget beräknas vara klart våren år 2023.

Kartbild över parkering Falkenbäck

Byggstart inom kort

Entreprenör Tage & Söner i Varberg har meddelat att de kommer att starta upp bygget i månadsskiftet mars/april. Det innebär att parkeringen på fastigheten försvinner och behöver vara tömd söndagen den 7 mars 2021. Kort där efter påbörjas etablering av bygget.

Alternativa parkeringsplatser

Runt om i centrum finns det kommunala parkeringsplatser. För att hitta den parkering som passar dina behov bäst finns det information att läsa på www.varberg.se/parkering

Frågor om parkeringshus

VFAB hanterar de kommunala parkeringshusen och kommer även ansvara för kommande parkeringsgarage Falkenbäck. Har du frågor om parkeringshusen har vi samlad information på parkeringssidorna.

Vill du kontakta oss på annat sätt:
Telefon: 0340-50 60 00
E-post: vfab@varberg.se

TAGGAR: