9 november 2018 | ALLMÄNT

Rivning - Bullerbyns förskola

Bullerbyns förskola avvecklades under hösten 2018. Verksamheten är sedan dess förflyttad till den nybyggda förskolan Bumerangen på Brunnsberg. Byggnaden på fastigheten Renen 17 ska rivas och möjliggöra för markparkeringar.

Hur kommer det att bli?

För att säkerställa tillgången på allmänna parkeringsplatser under byggtiden av projekt Varbergstunneln ska byggnaden på fastighet Renen 17 rivas och därmed möjliggöra tillfälliga markparkeringar. Arbetet med rivningen kan medföra visst buller och damm. Minimering av byggdamm hanteras genom dammbindning med vatten.

Rivningsinformation och tidplan

  • Rivningen kommer att starta i norr och fortsätta vidare mot söder.
  • Rivningen innefattar även byggnadens grund.
  • I etapp 1 rivs byggnaden, utemiljön kommer att hanteras i etapp 2.
  • Rivningsarbetet av Bullerbyns förskola startar den 12 november och förväntas avslutas under vintern 2018-2019

Projektledning
Varbergs Fastighets AB
Frida Gren
Telefon: 0340-50 60 00
E-post: vfab@varberg.se

TAGGAR: