10 februari 2017 | ALLMÄNT

Taklagsfest med årskurs åtta

Vem gör vad på ett bygge? Vilka branscher och yrkesgrupper är involverade och vad kostar det att bygga en förskola? Det var några av frågorna som årskurs 8 på Rolfstorps skola fick svar på igår.

Vem gör vad i ett bygge? Vilka branscher och yrkesfrupper är involverade och vad kostar det att bygga en förskola? Det var några av frågorna som årskurs 8 på Rolfstorps skola fick svar på när de under torsdagsförmiddagen träffade teamet som arbetar med byggprojektet Skogsbackens förskola, vägg i vägg med skolan. Sedan bjöds alla på taklagsfest inne på byggarbetsplatsen.

Under vårterminen arbetar årskurs åtta på Rolfstorps skola med yrkeslivet inom SO-ämnet. Ett bra tillfälle att knyta samman skolarbetet med det pågående byggprojekt strax intill.
– Tillsammans med lärarna planerades en halvdag med föreläsningar och studiebesök på byggarbetsplatsen, berättar Helena Wallin, kommunikatör på VFAB.

Eleverna fick lyssna till nio personer från nio olika yrkesgrupper som på olika sätt är involverade i ett byggprojekt. Allt från beställarrollen på Varbergs kommun till elektriker och den som ansvarar för hållbarhetsarbete. Även om framtidsutsikter och lön är två viktiga faktorer är det inte avgörande för framtida val, tyckte många elever.
– Förhoppningsvis sår vi ett yrkesfrö hos några av eleverna, som de har tid att hinna utforska, innan det är dags för deras gymnasieval nästa år, säger Helena Wallin.

Taklagsfest med studiebesök

Efter föreläsningarna gick alla över till byggarbetsplatsen för ett studiebesök. Helen Treslow, projektledare på VFAB och Oscar Eriksson från Fakta Bygg berättade och visade eleverna hur ventilation, el- och rördragning görs inne i väggarna innan de byggs igen och målas.

Sedan var det dags för taklagsfest, vilket man av tradition har när takåsen har satts upp. Byggherren visar uppskattning för gott arbete genom att bjuda på något gott att äta. Till detta var alltså även eleverna inbjudna till. Förmiddagens yrkespresentation och rundvandring avrundades med en lunch inne på byggarbetsplatsen. Eleverna fick berätta om hur de upplevt dagen och svara på frågan, vad kostar det att bygga en förskola för 60 barn? Gissningarna började på 8 miljoner och tickade sakta upp mot 12 miljoner. Ingen var i närheten av den faktiska summan på 24 miljoner kronor.

Vad tyckte eleverna då?

”Vi har inte fattat att det finns så många olika yrken på ett bygge.”
”Intressant, jag har lärt mig mycket i dag, även om jag nog inte ska jobba i den här branschen.”
”Jag funderar på att bli snickare, verkar finnas bra med jobb.”
”Styr och regler lät kul, visste inte att det fanns innan.

VFAB tackar alla som gjorde denna förmiddag möjlig!

Rolfstorps skola
Varbergs kommun, barn och utbildningsförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret
Electro Emanuel
Systeminstallation
Peab Mark
Fakta Bygg

Fakta om förskolan

Gamla Skogsbackens förskola i Rolfstorp bedömdes inte hålla måttet för fortsatt verksamhet och revs därför. Varbergs Fastighets AB, ska på uppdrag av Varbergs kommun, bygga en ny förskola på samma plats. Förskolan blir 800 kvadratmeter och kommer att rymma 60 barn. Verksamheten är planerad att starta i augusti 2017.