2 november 2021 | ALLMÄNT

Tillgänglighet i parkeringshusen

Är det lätt att hitta till våra parkeringshus? Vilket parkeringshus valde du? Fanns det lediga platser? Varje år har vi en kundundersökning gällande tillgängligheten i våra parkeringshus och frågor som dessa är angelägna för oss. Svaren vi får in hjälper oss att skapa attraktiva parkeringsmöjligheter i centrum, förbättra upplevelsen och optimera beläggningen i våra parkeringshus.

Följ länken till vår enkätundersökning, svara på frågorna och lämna gärna synpunkter och feedback. Enkäten består av 7 frågor och tar ca 1 minut att besvara. Vi strävar efter en så hög kundnöjdhet som möjligt och din hjälp är oerhört viktig i vårt arbete. Undersökningen är tillgänglig fram till 31 december 2021.

Starta frågeformuläret

5 parkeringshus i centrum

VFAB äger och förvaltar 5 parkeringshus med sammanlagt ca 1200 platser belägna i anslutning till centrum. Varbergs kommun hyr parkeringshusen för allmänna parkeringsplatser. Samtliga parkeringshus har gratis parkering dagtid enligt tidsbegränsning.

Modern vit byggnad i flera våningar med lägenheter och parkeringshus.

TAGGAR: