10 juli 2017 | ALLMÄNT

Trädgården ger centrum 235 nya p-platser

Under fredagen öppnade vi upp portarna till det nya parkeringshuset Trädgården. Invigningen bjöd på parkeringstips, popcorn och besökarna fick parkera sin bil till toner av salsamusik.

Under fredagen öppnade vi upp portarna till det nya parkeringshuset Trädgården, som tillför 235 nya p-platser i centrum. En sattsning är att det finns 10 el-platser och det är förberett för ytterligare sex till när behovet uppstår.

Invigningen bjöd på parkeringstips, popcorn och besökarna fick parkera sin bil till toner av salsamusik.

Det nya parkeringshuset går i gröna toner och man har fokuserat på att få till en ljus och säker miljö. Parkeringshuset har öppet alla dagar 06-23. Efter 23 låser sig portarna och det är endast nattparkerade bilar som har tillgång till p-huset via sin sms-biljett.

Entré till Gallerian

Med Galleria Trädgårdens utbyggnad av affärslokaler krävs fler parkeringsplatser var på Varbergs Fastighets AB har byggt p-hus Trädgården. När hela Gallerians ombyggnad är klar kommer kunderna kunna ta sig direkt in till shoppingcentret från p-huset.

Med in- och utfart från både Bäckgatan och Södra hamnvägen hoppas man avlasta den del av Västra Vallgatan som går utanför Gallerian.

TAGGAR: