1 september 2020 | ALLMÄNT

Underhållsarbete på kulturfastigheter

Just nu pågår underhållsarbete på ett par av våra kulturfastigheter. På Rotundan handlar det främst om takarbete medans Societetshuset ska målas om, i samma kulör som tidigare.

Rotundans tak var i behov av underhåll och sedan ett par veckor tillbaka byts och snyggas takpappen till. Även plåtsargen runt byggnaden byts ut, liksom hängrännor och stuprör. Dåligt trä och takbalkar ses också över. Underhållsarbetet på Rotundan förväntas pågå fram till vecka 38.

Rotundans tak, beklätt med takpapp. Bortom taket syn fotbollsplanen på Varberg Energi Arena.

Fasadmålning på Societetshuset

På Societetshuset satte vi igång med måleriarbete för några veckor sedan. Hela fasaden ska målas om med linolja, kulören på huset blir densamma som tidigare. Arbetet startade på söderfasaden mot Spööökitetsparken, fortsatte på baksidan mot fästningen och vidare med fasaden mot minigolfen.

- Arbetet med att måla terrasserna påbörjas nu i höst, sedan planerar vi att kunna avsluta med att måla husets framsida till våren. Allt ska vara klart sommaren 2021, förklarar Magnus Aronsson, som är projektledare för båda projekten.

TAGGAR: