19 september 2019 | ALLMÄNT

Vi arbetar med våra fastigheter

Idag har Varbergs Fastighets AB 25 stycken fastigheter som vi förvaltar, dessa underhålls och utvecklas kontinuerligt. Hos oss får du som hyresgäst inte bara en kontaktperson, du får ett helt team. För oss är det viktigt att leverera hög kvalitet på både fastigheter och service. Vi vill finnas tillhands för våra kunder i både stort och smått – Här är vi som på olika sätt arbetar med våra fastigheter:

Bärne Nylin är fastighetschef. Han har det övergripande ansvaret för alla våra fastigheter och är spindeln i nätet. VFAB arbetar ständigt med att utveckla våra fastigheter och anpassa lokalerna för att möta hyresgästers och olika verksamheters behov.

Jonas Holmgren arbetar som Teknisk förvaltare. Han har en arbetsledande position och stöttar våra drifttekniker i deras arbete. Han är även dagligen ute i våra fastigheter.

Peter Fritzon, Lars-Bertil Johansson och Robin Björk är drifttekniker. De ansvarar för, och är specialiserade på, olika fastigheter i vårt bestånd. De är dagligen ute i vår verksamhet och bevakar system, åtgärdar felanmälningar och följer upp ärenden. Driftteknikerna träffar kontinuerligt våra hyresgäster och ser till att allt fungerar som det ska i våra lokaler.

Magnus Aronsson är vår fastighetsingenjör och arbetar mest med energieffektivisering av våra fastigheter inom bland annat ventilation och uppvärmning. Flera av de fastigheter som VFAB förvaltar är av historisk karaktär och en del är K-märkta byggnader. Där vill vi inte göra för stora ingrepp på exempelvis fasader och fönster.

Albin Hillbom arbetar som parkeringsutvecklare. I VFABs fastighetsbestånd finns sex parkeringshus som alla hyrs av Varbergs kommun. Albin är mannen bakom digitaliseringen av våra parkeringshus. Ett nytt system infördes i somras som gör p-skivan överflödig och ett parkeringsledningssystem ska, via digitala skyltar vid infartslederna, leda bilister till parkeringshus med lediga platser. Detta system ska bland annat minska söktrafiken i centrum.

Martin Hogerud är vår fastighetsassistent, hans uppdrag är att uppdatera ritningar över våra fastigheter. Många av våra fastigheter är historiska byggnader och det är inte alltid som det har funnits kompletta ritningar, det ser Martin till att det finns. I hans tjänst ingår också att inventera och ta fram underhållsplaner för större arbeten som exempelvis fasadrenoveringar och takmålning.

Fredrik Damfeldt och Anna-Kajsa Stengård arbetar med affärsutveckling och utreder förutsättningar inför kommande projekt. Det kan handla om en kunds önskade förändringar i en befintlig lokal eller fastighet eller en förändring för att passa en ny verksamhet.

Marielle Rydholm tillhör avdelningen Kund och kommunikation. Hon träffar så gott som dagligen våra hyresgäster i kundmöten och tar emot önskemål och feedback. Marielle har också ansvaret för uthyrning av våra lediga verksamhetslokaler samt vår fest- och konferenslokal Rådhussalen.

Lina Persson är en av våra nyaste medarbetare, hennes tjänst som Kulturgeograf är också helt ny. En kulturgeograf studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas eller kan utvecklas i relation till omvärlden och till varandra. Lina har fastighetsutveckling kopplat till upplevelse, attraktion och möjligheter i och runt våra fastigheter som sin specialitet.