29 mars 2019 | ALLMÄNT

Vi uppmärksammar Earth Hour

Ni har väl inte missat att det är Earth Hour nu på lördag 30 mars? Detta uppmärksammar vi genom att släcka flera av våra mer kända fastigheter. Kampanjen Earth Hour är världens största miljömanifestation och vill inspirera till att leva mer klimatsmart året om. Något vi på VFAB arbetar aktivt med sedan 2016.

Lördag 30 mars är det åter dags att uppmärksamma Earth Hour, eller jordtimmen som den också kallas. Earth Hour är en kampanj som drivs av Världsnaturfonden och uppmanar både hushåll och företag att släcka lampor och stänga av elektriska apparater. Detta infaller den sista lördagen i mars, under en timma mellan kl. 19.30-20.30. Kampanjen sker över hela världen, och med de skiftande tidszonerna innebär det att nedsläckning pågår under ett helt dygn.

Kända byggnader i Varberg släcks ner

VFAB har uppmärksammat Earth hour sedan flera år tillbaka, genom att släcka ner kända fastigheter, såsom Stadshotellet, Sparbankshallen, Campus Varberg, och Tullhuset. Likadant kommer vi att göra i år. I världen och Sverige har vi tidigare år sett Eiffeltornet i Paris släckas ner, i Stockholm, stadshuset och i Göteborg operahuset, bland andra.

Klimatsmart året om

Earth Hour är världens största miljömanifestation och syftet med energikampanjen är att sända en signal till världens ledare i klimatfrågan samt inspirera till att leva mer klimatsmart året om. VFAB jobbar sedan ett par år tillbaka med att få ner energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Magnus Aronsson, Fastighetsingenjör berättar om det arbetet.

- Sedan 2016 har VFAB som mål att minska den totala energiförbrukningen med 20%. För att nå det målet har vi framförallt jobbat med belysning, ventilation och värme. Att styra belysningen med närvarobelysning och byta till LED-armaturer kan halvera energiförbrukningen för belysning. I p-husen har vi bytt ut all belysning till LED och där ser vi ett fint resultat.

Energieffektivisering och solceller

Magnus berättar att det just nu är två energieffektiviseringsprojekt igång, ett på Campus Varberg och det andra för Kvarteret Läkaren, kvarteret där du finner bland annat Stadshotellet. Förutom att styra belysningen, inventeras och justeras värme och ventilation. 

- Vi styr ventilation, värme och belysning efter verksamheternas aktiviteter. När ingen vistas i fastigheterna går sparläge igång, förklarar Magnus.

Arena Varberg var först ut och där talar den nedåtgående energiförbrukningen sitt tydliga språk i siffror. Från 2016 till 2019 har värmeförbrukningen minskat med 16.5% per år, elförbrukningen har minskat med nära 35% och då har ändå verksamheten ökat sin beläggningsgrad.

-  På Arena Varberg landade vi också vårt första solcellsprojekt. Vi ser att elförbrukningen minskat drastiskt i samband med att solcellerna förser fastigheten med energi.

Inom de närmaste två åren kommer ytterligare sex solcellsprojekt att genomföras på fastigheter i VFAB:s regi.