29 november 2021 | BYGGPROJEKT

B-hallens väderskydd är klart

Nu är väderskyddet för B-hallen i kvarteret Renen på plats. Med den här åtgärden skyddas byggnaden från väder och vind, väderskyddet förväntas klara minst fem år.

Hösten 2019 beslutades att B-hallen skulle väderskyddas för att klara minst 5 år, för att ge möjlighet att bestämma vad hallen ska användas till över tid.

Byggnaden om 1600 kvm har försetts med en plåtkonstruktion med takstolar för att täcka och skydda byggnaden från väder och vind.

En röd plåtbeklädd byggnad. Blå himmel. En lyftkran ovanför byggnaden.

TAGGAR: