13 december 2018 | BYGGPROJEKT

Bumerangens förskola - nära naturen

Under hösten färdigställdes bygget av förskolan Bumerangen. En förskola med sex avdelningar fördelade på två plan. Bumerangens förskola, placerad i anslutning till Brunnsbergsskogen har plats för 120 barn och har ersatt förskolorna Bullerbyn och Kärnegården. Resultatet är en modern och ljus förskola med en kreativ och naturlig utemiljö.

Första spadtaget togs våren 2017, augusti 2018, stod förskolan på Brunnsberg klar. Projektet har drivits som ett partneringprojekt genom NCC, ett tillvägagångssätt som Jenni Wennerström, projektledare Varbergs Fastighets AB (VFAB) förklarar.

- I en partnering jobbar man närmare varandra, det bygger på öppenhet och delaktighet. Som beställare är man inblandad i alla beslut och beställningar. Det kräver mer tid än traditionell entreprenad, men min upplevelse är att slutresultatet blir bättre och uppfyller verksamhetens önskemål på ett bättre sätt. Det finns andra möjligheter påverka resultatet längs vägen.

Spännande planlösning och generös takhöjd

Bumerangens fasad i grått och mörk ton av turkos/petrolium kan inge ett dovt intryck från utsidan, men så snart du passerar entrédörrarna förändras den bilden. Den generösa takhöjden inger ett ljust och luftigt intryck, att byggnaden är i två plan gör planlösningen spännande.

- De stora gemensamma ytorna ger möjlighet att skapa flera rum med olika innehåll i rummet. På ett par ställen har vi också kunnat nyttja ytor i annorlunda vinklar att fungera som till exempel mysiga läskojor, ytor som annars byggts igen, berättar projektledare Jenni Wennerström vidare. 

I kärnan av nedre plan ligger mattorget placerat, direkt i anslutning till det pedagogiska tillagningsköket. Här kan barnen vara delaktiga och på nära håll följa hur maten lagas från grunden.

Kreativ och naturlig utemiljö med närhet till grönområden

Utemiljön präglas av naturliga materialval och lekfullhet, även här har utgångspunkten varit att jobba med flera olika rum. Odlingslådor och uteservering kombineras med hinderbanor av olika svårighetsgrad. Allt är i trämaterial, kojor, gungor, trähästar och staffli för utomhusbruk.

- Vi har försökt att behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga miljön, utegården ska kännas naturlig och orörd. Vi har bevarat flera ståtliga träd, så långt som möjligt behållt naturmark och med omsorg valt naturliga material för den iordningställda utemiljön, berättar Jennie Wennerström.

Precis intill Bumerangens förskola ligger Brunnsbergsskogen. Förskolans utemiljö smälter väl in med naturområdet, som kommer att utgöra ett viktigt komplement till förskolans egna lekytor och möjlig utevistelse.