18 september 2020 | BYGGPROJEKT

Byggstart för ännu en ny förskola!

Nu är det klart att det blir entreprenören TRABEA BYGG AB som bygger den nya förskolan i Bua. Kontrakt skrevs i dagarna och nu stundar byggstart inom kort.

Bua förskola byggs på fastigheten som ligger bredvid Buaskolan. Det blir plats för 80 barn, ett tillagningskök och en gemensam matsal för förskolebarn och barn på Buaskolan.

En man och en kvinna betraktar en ritning. De står på en stor öppen gräsmatta. I bakgrunden syns buskage och byggnader.Bildtext: Entreprenören Martin Udd och projektledaren Helen Treslow på platsen där bygget snart drar igång.

Redan nästa vecka påbörjas etableringen och kort därefter blir det byggstart. Inflyttning planeras i början av november 2021.

TAGGAR: