14 december 2018 | BYGGPROJEKT

En konstgräsplan i centrum växer fram

En ny konstgräsplan på Håsten är snart verklighet. Efter årsskiftet förväntas planen stå klar för fotbollsspel och snabba fötter. Förutom anläggandet av en 11-mannaplan har byggprojektet också upprättat planbelysning, mål, avbytarbås och läktare. Varbergs kommun har den här gången valt att göra en satsning på en konstgräsplan av återvinningsbart material.

I dagsläget finns det fyra konstgräsplaner i Varbergs kommun, men snart är alltså en femte plan i drift. I januari förväntas planen på Håsten invigas. Fotbollsplanen är placerad på Håstens idrottsplats, den tidigare grusplanen har nu förvandlats till konstgräsplan. Med närhet till ishall, tennishall, boulehall och på sikt en ny bad- och simanläggning är den här delen av staden en knutpunkt för fritid och motion året runt.

Första spadtaget togs i augusti och sedan dess har aktiviteten varit hög på byggarbetsplatsen. Varbergs Fastighets AB har projektlett på uppdrag av Varbergs kommun. Markteknik har stått för totalentreprenaden. Tage & Söner bygger läktaren och är nu inne i sluttampen med färdigställandet. Belinda Djupdahl, Varbergs Fastighets AB, (VFAB) beskriver samarbetet.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete. Vi har haft vädret på vår sida och inte stött på något oförutsett. Dessutom har vi anlagt en konstgräsplan ihop tidigare, en erfarenhet vi haft med oss in i det här projektet och kunnat dra nytta av.

Återvinningsbart material

För att en konstgräsplan ska få bra svikt och vara behaglig att springa på behövs gummigranulat, små gummikorn som ligger mellan stråna i konstgräset. Då materialet innehåller mikroplaster måste vi bli bättre på att återanvända materialet och se till att det stannar på planen. Vid Håsten har flera insatser för detta gjorts.

Dagvattensystemet är slutet och alla dagvattenbrunnar är försedda med silar som fångar upp granulatet. För att undvika att granulatet sprids vintertid har det anlagts asfalterade uppsamlingsytor för snö så att granulat kan samlas upp. För att lyfta medvetandet hos allmänheten om hur man kan minimera spridningen av mikroplaster efter besök på planen, har informationsskyltar satts upp med uppmaning om att borsta av kläder och skor.

Det finns i dagsläget fyra typer av granulat att tillgå på marknaden. Det sker en ständig produktutveckling på området och materialet i granulatet sträcker sig från återvunna bildäck till organiska fyllnadsmaterial som kork och kokos. Varbergs kommun har den här gången valt att satsa på en konstgräsplan i återvinningsbart material.

- I förstudien gjordes det en utredning kring vilket granulat som skulle användas och valet föll på termoplast, TPE, det vill säga nytillverkat naturgummi som även går att återvinna. TPE-granulatet är ur kemikaliesynpunkt bättre än granulat från till exempel återvunna däck, förklarar projektledare, Belinda Djupdahl.

Fler aktivitetstimmar för föreningslivet

Fotboll är fortfarande den sporten i Sverige som har flest utövare. Konstgräs ger föreningslivet betydligt fler aktivitetstimmar per år, gentemot naturgräsplaner. På en naturgräsplan räknar man med ett nyttjande på 200-400 timmar för fotbollsspel per säsong, medans en konstgräsplan kan klara av så mycket som 2000-2500 träningstimmar