10 december 2018 | BYGGPROJEKT

Fullsatt första entreprenörsträff

Tisdag 27 november fylldes Rådhussalen med entreprenör från byggbranschen. Närmare 80 personer från lite mer än 40 företag samlades för att ta del av Varbergs Fastighets AB:s (VFAB) första entreprenörsträff. VFAB planerar att fortsatt bjuda in till entreprenörsträffar två gånger per år. Tanken är att skapa en mötesplats där vi kombinerar dialog med information och inspiration.

Entreprenörsträffarna ska också vara ett forum där vi gemensamt kan prata nutid och framtid. På vår första träff fördjupade vi oss på temat upphandling. Laila Eklund och Lena Kékesy från upphandlingsenheten på Varbergs kommun deltog. Därefter tog Maria Hagelberg, projektledare Tunnelprojektet och Cecilia Werner, kommunikatör, projekt Västerport över och berättade om de två stora projekten, som båda har byggstart under de närmaste två åren.

Upphandling – Bra affärer med Varbergs kommun

Upphandlingschef Laila Eklund och upphandlare Lena Kékesy försökte reda ut begreppen kring upphandling. Ramavtal, LOU, direktupphandling, delegationsordning, riktlinjer och policys, det finns en hel del att ta hänsyn till. Laila och Lena förklarade upphandlingsprocessen, gav tips på förberedelser inför anbudsskrivning, hur möjligheter till överklagan ser ut och hur man hittar aktuella affärer.

Varbergstunneln

”Efter 30 år ser vi ljuset i tunneln” - Med de orden startade projektledare Maria Hagelberg sin föreläsning om projekt Varbergstunneln. Tunnelprojektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Region Halland, Jernhusen och Varbergs kommun. Byggstarten sker redan nästa år, 2019 och förväntas pågå fram till år 2025.

För att följa med i hur projektet fortskrider, besök www.varberg.se/varbergstunneln eller www.trafikverket.se/varbergstunneln.

Västerport

I december påbörjas projekteringen för Varbergs nya stadsdel, Västerport. 2500 lägenheter, affärslokaler och hotellverksamhet ska bidra till att det blir en levande stadsdel. Byggstarten beräknas till år 2020 och på 2030-talet förväntas den nya stadsdelen vid havet stå klar. Kommunikatör Cecilia Werner berättade om förarbetet med flertalet medborgardialoger och ambitionen att Västerport ska vara en stadsdel för alla, där extra omsorg kommer att läggas på de offentliga miljöerna såsom kajstråk, park och torg.

www.varberg.se/vasterport uppdaterar Varbergs kommun löpande information om projektet.

Förhoppning om lika stort deltagande i vår

Nästa träff planeras till mars 2019, då på temat hållbarhet. VFAB är glada över det stora deltagarantalet på träffen i november och hoppas på ett lika stort intresse i mars 2019.