16 juni 2020 | BYGGPROJEKT

Kyrkskolans aktivitetshus blir Mötesplatsen 2U

Kyrkskolan i Tvååker kommer att genomgå en ombyggnation för att anpassa lokalerna till en ny verksamhet med bland annat ungdomsgård, Kulturskolan, Funka Varberg och Aktiv senior. Projektet kallades tidigare för Kyrkskolans aktivitetshus men har nu fått ett nytt namn: Mötesplatsen 2U.

Ombyggnationen väntas vara klar i början av 2021.

Är du nyfiken på hur det kommer att bli? Projektledaren Johan Leek visar hur vi tänkt i filmen. 
*När filmen spelades in användes namnet Kyrkskolans aktivitetshus.