17 oktober 2018 | BYGGPROJEKT

Nu rivs Håstens simhall

På tisdagseftermiddagen hoppade projektgruppen upp i grävmaskinen en efter en och satte skopan i Håstens simhall - nu är rivningsarbetet igång!

Rivningen av Håstens simhall beräknas ta fem veckor. Plan ett, den synliga delen av byggnaden går relativt snabbt. Det är rivningen av bassängerna som förväntas ta tid. 3 500 ton material ska sorteras och fraktas bort innan arbetet med den nya bad- och simanläggningen kan starta.

– Förhoppningen är att vi ska komma igång med byggarbetet i månadsskiftet november/december och sedan att det rullar på, säger Stefan Berntsson som är projektledare för den nya anläggningen.

TAGGAR: