19 februari 2021 | BYGGPROJEKT

Rivning, renovering och nybyggnation

Vid räddningsstationen är det mycket aktivitet, inte bara för verksamheten utan även på bygget. Det rivs, renoveras och byggs nytt på olika ställen - samtidigt.

Den nya fina tvätthallen och verkstaden i dess anslutning är klara och sedan en tid tillbaka har verksamheten flyttat in. Nu håller den gamla tvätthallen på att rivas.

Starten av den nya tillbyggnaden är en ny milstolpe som man precis passerat i projektet. Väggarna är så kallade sandwich-väggar som levereras färdiga från fabrik. De består av två betongelement som omsluter en kärna med isolering. Elementen lyfts på plats och fogas därefter samman.

Betongväggar på byggarbetsplatsen. Bildtext: Första våningens väggar står redan på plats för den nya delen som bland annat ska innehålla fler kontor och samlingshall.

Snett ovan ser man betongelementen som ska hålla uppe plan 2. I förgrunden en gul tumbola.Bildtext: Ovanpå de bärande sandwich-väggarna har HDF-bjälklaget börjat lyftas på plats.  Konstruktionen bär plan 2.

Flexibelt renoveringsarbete

Samtidigt, i en annan del av byggnaden pågår också arbetet med att renovera damernas omklädningsrum. Under renoveringstiden har ett provisoriskt omklädningsrum upprättats i en paviljong på byggnadens baksida. När sedan damernas omklädningsrum är klart att användas så påbörjas herrarnas och det blir deras tur att använda paviljongen.

- Eftersom verksamheten är i gång och aktiv 24/7 så krävs det en hel del planering och lite pussel för att bygget ska fungera så att vi inte stör verksamheten säger Filip Sundvisson, projektledare VFAB. Vi får vara flexibla med renoveringsarbetet och arbeta i de delar där det är möjligt.

Större rum under renovering. Mycket byggmaterial. En blå lift i rummets bortre del.Bildtext: Blivande omklädningsrum för damer.

Hål i betonggolvet visar gamla befintliga rör och nya blå plaströr som anslutits.Bildtext: Nytt möter gammalt. De befintliga rören har grävts fram och de nya ansluts.

TAGGAR: