13 maj 2020 | BYGGPROJEKT

Snart ny milstolpe för Pingvinen

Vid Pingvinen närmar man sig milstolpen tätt hus då hela byggnadens stomme samt taket kommer att vara klart. Flera av de invändiga arbetena är i full gång.

- Prefabmontaget är färdigställt och all den platsgjutna betongen är klar, de bitarna kan vi bocka av nu säger Jenni Wennerström, projektledare på VFAB. Just nu pågår dockning mot Ishallen, där kommer vi ju senare i projektet att öppna upp så att de två byggnaderna blir en med en gemensam entré, fortsätter hon.

Pågående byggnation av Pingvinens entré. Stommen är synlig, vissa delar har glas andra delar är inplastade.

Flera av de invändiga arbetena pågår redan för fullt och det är mycket aktivitet bland el-, ventilation- och rörinstallatörer. Målning är i gång sedan en tid och snart påbörjas plattsättning.

– Vi ska sätta ungefär en halv miljon kakel- och klinkerplattor så det arbetet kommer att ta ett litet tag berättar Jenni.

Vy över den gjutna 50-metersbassängen. Rummet är kargt, stort ljusinsläpp från vänster och läktare till höger.

- En milstolpe för projektet är att vi inom kort kommer att göra de allra sista inköpen för det här projektet, säger Jenni. Tiden går riktigt fort, precis som den brukar när man har roligt.

Utvändiga arbeten

Markentreprenören gör det sista av sina stora arbeten nu. De kommer tillbaka nästa vår och fortsätter med finplaneringen. 

Under sommaren och hösten kommer omläggning av vatten och avlopp i Simhallsgatan att utföras.

Uppsnabbat bygge i kortfilm

Redan tidigt i byggprocessen monterades en kamera upp på väggen till Ishallen. Den har under lång tid tagit tre bilder per dag och dessa bilder har nu klippts ihop till en så kallad time-lapse film.

- Det är jättekul att se hur bygget växer fram på bara tre minuter säger Jenni.

TAGGAR: