10 oktober 2019 | BYGGPROJEKT

Stormhuset i Apelviken

Apelviken är en välkänd samlingsplats och den gemensamma nämnaren är uppskattningen av havet. Till denna platsen har vi nu ett uppdrag att uppföra en föreningslokal åt Varbergs Förenade Surfare och en servicebyggnad åt Varbergs kommun. Under våren har Varbergs Fastighets AB (VFAB) och Hamn- och gatuförvaltningen tillsammans med Varbergs Förenade Surfare och andra intressenter arbetat med projektet Stormhuset. Tanken är att det ska bli en gemensam samlingsplats för surfare och allmänheten.

Cirkulärt byggande

VFABs mål är att bygga ett Stormhus med cirkulär anda. Husets material, design och verksamhet innan- och utanför väggarna ska bidra med något positivt till miljö och samhälle framför att enbart vara en belastning. Exempel kan vara:

  • Använda containrar som förrådsutrymme
  • Återbruka byggnadsmaterial
  • Flexibla ytor som vikväggar för att maximera lokalen på bästa sätt
  • Återcirkulering av vatten

VFAB deltar i ett Vinnova finansierat projekt, där inblandade träffats i en workshop tillsammans med extern expertis. Fokus var på nyttjande av byggnaden.

-Målet är att hitta en process för att öka nyttjandet av byggnaden. Vad kan appliceras i detta projekt och i framtida case. Vi vill även sprida kunskap och erfarenheten vidare så att fler kan dra nytta av den, säger Anna-Kajsa Stengård, projektledare på VFAB.

Gemensam lokal i Apelviken

Det har sedan länge funnits önskemål från Varbergs Förenade Surfare om en föreningslokal på Apelvikens strand och nu jobbar vi och många andra för att detta ska bli verklighet.

Stormhuset kommer att byggas på den tidigare husbilsparkeringen utmed Apelvikens strand. Den senaste idéskissen för Stormhuset består av tre huskroppar placerade bredvid varandra med takterrass. Det befintliga servicehuset bestående av offentliga WC ska rivas och ersättas med nytt. I närheten av byggnaderna planeras ett ”surftorg” där olika typer av aktiviteter kan förekomma.

Läs om Vinnova-projektet ARENA på naringsliv.varberg.se :

Ny satsning på cirkulär omställning

Sex bolag vågar utmana gamla affärsmodeller