25 november 2016 | BYGGPROJEKT

Trönninge skola - en Miljöbyggnad

Som första skolbyggnad i Varberg har Trönninge skola certifieras till Miljöbyggnad Guld!

Den nya skolan i Trönninge har, som första skolbyggnad i Varberg certifierats till Miljöbyggnad Guld. Det innebär att skolan har byggts med höga krav gällande energi, inomhusmiljö och materialval.
– Med hållbart byggande täcker vi in både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter ifrån tidigt skede hela vägen till en effektiv förvaltning genom hela sin livslängd. Säger Anna-Karin Kvarnemar, som arbetar på samhällsutvecklingskontoret i Varbergs kommun.

Vi ber Jenny Rydén, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Varbergs Fastighets AB (VFAB) förklara begreppet Miljöbyggnad.

– Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utformat för svenska förhållanden. Systemet fungerar som ett verktyg och hjälpmedel för fastighetsägare att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och undvika ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden. 
Bild: Jenny Rydén framför Trönninge skola

Hur går en certifiering till? 

– I ett miljöcertifierat projekt har vi en miljöbygg-samordnare som löpande följer upp arbetet under projektering och produktion. Allt material som används registreras och alla handlingar och ritningar skickas in för granskning och bedöms av Miljöbyggnad, som sen är de som utför själva certifieringen. Miljöbyggnad är indelad i olika nivåer  och klassas som brons, silver och guld, beroende på vilka krav byggnaden uppfyller. Inom två år, från det att byggnaden tas i bruk görs en verifiering och det slutgiltiga beslutet kommer.   

Vad innebär det att skolan blivit certifierad?

– Det är ett kvitto på att vi byggt en skola med viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Att vi certifierats med Miljöbyggnad Guld är fantastiskt kul!

Vinster vi uppnår genom att bygga enligt Miljöbyggnad Guld

  • Effektivare energianvändning
  • Sunda materialval
  • God inomhusmiljö avseende ljud och ljus
  • God ventilation
  • Hög fuktsäkerhet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet.