22 november 2019 | BYGGPROJEKT

Två nya förskolor i Varberg

På uppdrag av Varbergs kommun ska Varbergs fastighets AB (VFAB) bygga två nya förskolor, Klapperstenens förskola i Breared och Stenens förskola i Tvååker. Upphandling pågår just nu, tilldelning under januari 2020. Byggstart i februari 2020 och färdigställande i mitten av maj 2021.

Varberg växer och behovet av förskoleplatser är stort. Därför ska det byggas en ny förskola i Breared, Klapperstenens förskola och en i Tvååker, Stenens förskola. 

De båda förskolorna är så kallade konceptförskolor och kommer att byggas parallellt med varandra. Det är inte så mycket som skiljer förskolorna åt, det är olika värmesystem och utemiljöerna kommer att bli olika varandra. Båda förskolorna kommer att ha plats för 160 barn och ha eget tillagningskök. 

Båda projekten ligger ute för upphandling i upphandlingsverktyget Tendsign. Projektledaren Belinda Djupdahl berättar att det är olika anbudsdatum för förskolorna. - Samma entreprenör kan ha möjlighet att lämna på båda förskolorna eftersom de kommer att byggas parallellt med varandra. Det är olika sista anbudsdatum, (*7/1 för Stenen och 22/1 för Klapperstenen.) Det och att det inte är så mycket som skiljer de båda förskolorna åt, betyder att om en entreprenör inte vann den första upphandlingen kan de snabbt räkna ut och lämna in ett anbud på den andra förskolan, förklarar Belinda.

Läs mer om byggprojekten här.

* Viss reservation för datumändring.