23 april 2019 | BYGGPROJEKT

Underhållsarbeten Societetshuset

Nu fortsätter vi underhållsarbetet på Societetshusets tak. Taket ska tvättas och målas om. Arbetet startade hösten 2018, men pausades i oktober. I april satte arbetet igång igen och förväntas vara färdigställt under våren 2019.