12 november 2019 | BYGGPROJEKT

Utredning av inomhusklimat

VFAB genomför under hösten och vintern en utredning av ventilationen på Trönninge skola. Utredningen genomförs för att hitta orsaken till det upplevda dåliga inomhusklimatet.

Sedan Trönninge skola togs i bruk i augusti 2017 har ventilationen i vissa delar av skolan upplevts dålig. Felanmälningar har gjorts till kommunens serviceförvaltning. Under dessa två år som skolan varit i gång har flera åtgärder genomförts. Men eftersom problemen delvis fortfarande upplevs ska nu en genomgående utredning av inomhusklimatet på skolan göras.

Vad händer nu?

En ny utredning av inomhusklimatet startade i vecka 45 och pågår under hösten och vintern. Utredningen påverkar varken de som vistas på skolan eller undervisningen. Målsättningen är att ha ett resultat av utredningen klar efter årsskiftet.

Varbergs Fastighets AB, som var byggherre när skolan byggdes och serviceförvaltningen, som är driftförvaltare har i uppdrag att genomföra utredningen. Ambitionen är att hitta vad som kan orsaka den upplevda dåliga ventilationen på Trönninge skola.

Frågor och synpunkter

Under hösten har samtal förts med rektorerna på Trönninge skola, en dialog som även fortsättningsvis kommer vara tät. Lärare, elever och vårdnadshavare får information från projektgruppen via skolans rektorer. Saknar du information, eller har du frågor eller synpunkter gällande ventilationen på Trönninge skola, är du välkomna att kontakta oss.

Kontakt

Leif Persson
Byggprojektledare, Varbergs Fastighets AB
Telefon: 0340-50 60 00
Mail: leif.persson@varberg.se