9 oktober 2019 | BYGGPROJEKT

Vad händer vid nya badet?

Byggprojektet som vi kallar nya badet startade vid årsskiftet 2019 och sedan dess har vi sprängt och utfört förberedande markarbeten för husbyggnationen som startade i april. Just nu är vi ca 50 personer på bygget, och har snart kommit halvvägs i arbetena med den platsgjutna konstruktionen. Totalt producerar våra yrkesarbetare ca 1400 timmar i veckan, så det händer en del!

Byggnationen i full gång och vi gjuter bottenplatta, väggar och bjälklaget i badplanet, och har även börjat återfylla marken runt huset. Fram till årsskiftet kommer dessa arbeten att fortsätta i full fart, och vi siktar på att kunna börja montera stommen för huset i december.

Samtidigt som arbetena pågår för fullt ute på bygget händer det mycket även i kulisserna. De sista handlingarna färdigställs, inköp genomförs, tidplaner och prognoser stäms av och uppdateras.

Kommuninvånarna är just nu involverade i arbetet i form av en pågående namntävling för nya badet, tävlingen pågår till 14/10, lämna ditt bidrag här. Allmänheten är också välkommen till ett flertal workshops som kommer att hållas framöver ihop med den konstnär som ansvarar för utsmyckningen av den nya anläggningen.