26 oktober 2016 | PRESSMEDDELANDEN

Ett attraktivare Åkulla

Varbergs Fastighets AB (VFAB) sammankallar till workshop för att diskutera hur man gemensamt kan utveckla Åkullaområdet.

Pressmeddelande: Ett attraktivare Åkulla

Vid frågor eller för att få bilder, kontakta:
Helena Wallin
Kommunikatör
Telefon: 0340-50 60 07
E-post: helena.wallin@varberg.se