NYHETER: #simhall

19 september 2018 | Byggprojekt

Information om nya bad- och simanläggningen

Planeringen av den nya bad- och simanläggningen på Håsten är inne i en intensiv fas. På kommunfullmäktiges möte den 18 september gavs information om en beräknad kostnadsökning.
Läs mer
Information om nya bad- och simanläggningen
26 februari 2018 | Byggprojekt

Mer plats för lek och motion

Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedande arbete bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.
Läs mer
Mer plats för lek och motion
14 november 2017 | Byggprojekt

Ny bad- och simanläggning

Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Byggnationen startar under hösten 2018 och planeras vara klar våren 2021.
Läs mer
Ny bad- och simanläggning