Kommunens eget fastighetsbolag

Varbergs Fastighets AB (VFAB) bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs till 100% av Varbergs kommun. Vårt uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun genom att bygga, utveckla och förvalta samhällsnyttiga och attraktiva fastigheter samt bedriva parkeringsverksamhet.

Våra verksamhetsområden

VFAB har en samlad kompetens med tre huvudområden: projektledning, fastighetsförvaltning och parkeringsverksamhet. Utöver detta har vi flera stödfunktioner så som ekonomi, HR, kommunikation och hållbarhet.

Västkustens kreativa mittpunkt

Varbergs kommuns gemensamma vision ligger till grund för vårt arbete och utveckling.