Västkustens kreativa mittpunkt

Varbergs kommuns gemensamma vision ligger till grund för Varbergs Fastighets AB arbete och utveckling.

VISION: Västkustens kreativa mittpunkt

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt

Hållbarhet - Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Delaktighet - Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste beståndsdelar.

Ledord

Nytänkande, Framåtanda, Kunskap och Mod

Mer information om Varbergs vision

Våra egna ledord

VFAB har även egna ord som är våra ledstjärnor och som vi arbetar mot varje dag - AHA. Det står för Attraktiva, Hållbara och Affärsmässiga. 

Attraktiva: Vi ska vara en attraktiv part för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.
Hållbara: Med focus på hållbarhet i alla våra verksamheter tar vi ansvar för Varberg i dag och i morgon. 
Affärsmässiga: Genom att vara affärsmässiga skapar vi förutsättningar för att bidra till Varbergs utveckling.