Bilist hittar ledig parkering. Bil kör in i ledig parkeringsruta.

Information om parkering

I Varberg finns ett parkeringsledningssytem som via digitala skyltar leder bilister till det närmaste parkeringshus med lediga platser. De digitala skyltarna är placerade på strategiska ställen vid infartslederna, så bilister leds i rätt riktning direkt de kör in mot centrum.

Gratis parkering i Varberg

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och det är gratis att parkera på kommunala parkeringar. I parkeringshusen finns ett parkeringssystem med kameror som läser av bilens registreringsskylt, detta påbörjar och avslutar din parkeringsession automatiskt. Det enda du behöver ha koll på är klockslag när du parkerade din bil och lämna parkeringshuset innan den tillåtna parkeringstiden gått ut. Observera att det kan vara olika parkeringstider för olika våningsplan. (Du behöver alltså inte använda p-skiva i p-husen längre). På stans gatuparkeringar tillämpas p-skiva.

Samlingssida med våra vanligaste frågor och svar.
Information på andra språk: In English och In Deutsch.

 

Natt- och långtidsparkering

I fyra av våra parkeringshus har du möjlighet till nattparkering och i Briggen kan du även långtidsparkera i upp till 15 dygn. Taxor och information om betaltjänst.

Appen "P-hus Varberg"

Det finns en app kopplad till våra parkeringshus, ”P-hus Varberg”. Genom att registrera bilen i appen kan du få push-notiser automatiskt när parkeringstiden är på väg att gå ut. Du kan se hur tillgängligheten är i respektive parkeringshus, få information om öppettider med mera. Appen är till för att ytterligare underlätta för våra besökare, det går utmärkt att parkera även utan den. Appen finns tillgänglig för både Android och Ios.

Parkera lätt och rätt i Varberg

Vi har tillsammans med Varbergs kommun tagit fram samlad information över allmänna parkeringsplatser i Varberg. I alla våra p-hus finns tillgänglighetsanpassade parkeringsrutor, på kartan i foldern är de tillgänglighetsanpassade gatuparkeringarna markerade med en röd ring. Du kan läsa foldern här Parkera lätt och rätt i Varberg. (pdf 7,21 MB).

ReadSpeaker Lyssna

Frågor om parkering

Har du synpunkter, tips eller frågor om p-husen? Kontakta oss.
Övriga parkeringsfrågor kan du hitta svar på via kommunens hemsida varberg.se.