SLUTA LETA

Sluta leta! Lägg inte tid på att köra gata upp och gata ner för att leta efter något som oftast inte finns, ledig parkering. Åk istället direkt till något av våra parkeringshus där det finns gott om p-platser. Dessutom ligger de bara någon minut från torget.

Gratis med p-skiva 06-23

Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och tillämpar parkeringsskiva (p-skiva) vilket innebär att det är gratis att parkera på kommunala parkeringar. I p-husen parkerar du med p-skiva mellan 06-23, där efter finns möjlighet att parkera mot betalning.

Parkera lätt och rätt i Varberg

Vi har tillsammans med Varbergs kommun tagit fram samlad information över allmänna parkeringsplatser i Varberg. Du kan läsa foldern här Parkera lätt och rätt i Varberg.

Information in english

Easy parking in Varberg

Parkeringstider

P-hus Briggen (293 platser)
Plan 1-3: 10-timmar med p-skiva. Det finns också möjlighet att parkera över natt och långtidsparkering upp till 15 dygn mot betalning.
Plan 4 samt gatuparkeringen utanför p-huset: Fri parkering mellan 06-23.
OBS: Parkeringsförbud mellan 23-06.
Här finns laddplatser för elbil.

P-hus Kyrkoherden Bäckgatan (76 platser)
3 timmar med p-skiva.
Infart från Bäckgatan.
Här finns laddplatser för elbil.

P-hus Kyrkoherden Prästgatan (128 platser)
3 timmar med p-skiva.
Infart från Prästgatan.

P-hus Lorensberg (466 platser)
Entréplan: 3 timmar med p-skiva.
Nedre plan: 10 timmar med p-skiva
Infart från Östra Vallgatan och Sveagatan.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Här finns laddplatser för elbil.

P-hus Kanngjutaren (60 platser)
10 timmar med p-skiva.
Infart från Snidaregatan.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Här finns laddplatser för elbil.

P-hus Trädgården (235 platser)
3 timmar med p-skiva.
Det finns också möjlighet att parkera över natt mot betalning.
Infart från Bäckgatan och Södra Hamnvägen.
Här finns laddplatser för elbil.

Information om våra avgifter

Frågor om parkering

Har du synpunkter, tips eller frågor om p-husen? Kontakta oss
Övriga parkeringsfrågor kan du hitta svar på via kommunens hemsida www.varberg.se