Kundundersökning p-hus

Just nu har vi en kundundersökning gällande upplevelsen i våra p-hus. Svaren vi får in hjälper oss att skapa attraktiva parkeringsmöjligheter i centrum, förbättra upplevelsen, stärka tryggheten och optimera beläggningen i våra p-hus. Vi strävar efter så hög kundnöjdhet som möjligt och din hjälp är oerhört viktig i vårt arbete. 

Följ länken till vår enkätundersökning, svara på frågorna och lämna gärna egna kommentarer. Undersökningen tar endast ett par minuter att genomföra. Om du vill kan du vara med i utlottningen av ett presentkort hos Krögarföreningen till ett värde av 500 kr. Se tävlingsregler nedan.

Till enkäten 

Stort tack för hjälpen!

Tävlingsregler

Kontaktuppgifter och pris
Vår kundundersökning pågår från 17/12 2019 till 6/1 2020 och består av en enkätundersökning med 8-12 frågor beroende på dina svar.
I slutet av enkäten kan du fylla i dina kontaktuppgifter och vara med i utlottningen av ett presentkort hos Krögarföreningen till ett värde av 500 kr.

Så presenteras vinnaren
Det är endast tillåtet att vara med och tävla en gång per person. Vinnaren kommer att meddelas via telefon senast den 10/1 2020 och presenteras i våra kanaler vilket kan vara: på vår hemsida, varbergsfastighets.se, varbergskommuns facebooksida, LinkedIn, Youtube, och i nyhetsbrev, senast den 10/1 2020.
Den tävlande ansvarar själv för att uppge korrekta kontaktuppgifter. Genom att delta i utlottningen samtycker du till att VFAB behandlar dina personuppgifter. Informationen kommer enbart att användas för att administrera utlottningen och raderas när utlottningen är avslutad. Endast enkäter där alla frågor är besvarade är med i utlottningen.

Hur lottningen går till
Lottning sker på följande sätt: lappar med namnen på de som fyllt i enkäten läggs i en burk och en medarbetare på VFAB drar det vinnande namnet.

Vem kan vinna
Personer som arbetar på VFAB och deras närmast anhöriga (partner/förälder/barn) kan inte delta i utlottningen. Om VFAB  inte, efter rimliga ansträngningar, får kontakt via telefon med vinnaren kommer vinnaren meddelas via den uppgivna e-postadressen. 

Övrigt
VFAB är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför VFABs rimliga kontroll. Exempel på detta är tekniska problem som gör att deltagarens bidrag inte kommer fram till VFAB, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter, förändringar i lagstiftnign som påverkar tävlingens upplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.
VFAB ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.
VFAB ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med utlottningen.