Enkätundersökning sommar 2020

Under sommaren 2020 kommer vi att genomföra en enkätundersökning gällande våra p-hus och upplevelsen för våra parkörer. Svaren vi får in hjälper oss i vårt arbete med att skapa attraktiva parkeringsmöjligheter i centrum. Undersökningen består av 9 frågor och tar ca 1 minut att genomföra. 
TACK för din medverkan!

Starta frågeformuläret