Parkeringshuset Trädgården, en stor grön byggnad mot en blå himmel.

Kundundersökning parkering - 2021

Hur upplever du som parkör tillgängligheten i våra parkeringshus? Är det lätt att hitta till parkeringshusen och en ledig plats? Finns det något vi kan göra bättre för att underlätta för dig som nyttjar våra parkeringshus? Berätta för oss i årets enkätundersökning.

Starta frågeformuläret