Så hanteras dina personuppgifter

Du kan känna dig trygg med att Varbergs Fastighets AB (VFAB) hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Vi hanterar inga personuppgifter i onödan och dina uppgifter riskerar inte att hamna i orätta händer. VFAB har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd och vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person. Det gäller även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.


 

Vilka delar VFAB personuppgifter med

VFAB delar personuppgifter till samarbetspartner, det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är det företag som behandlar insamlade personuppgifter enligt våra instruktioner. Det kan till exempel handla om kamerabevakning eller användandet av vår app.

Personuppgiftsbiträdena kontrolleras av VFAB som säkerställer att det finns tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess. VFAB har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena där säkerheten garanteras. Personuppgiftsbiträdena åtar sig att följa våra säkerhetskrav, begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter: Parkering Halland, Giant Leap.

Var behandlar VFAB personuppgifter

Vi lagrar uppgifter på server enbart inom EU/EES. 

Hur länge sparas personuppgifter

VFAB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post: vfab@varberg.se .

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Din insamlade personuppgift kan återkallas genom att du kontaktar vårt dataskyddsombud och gör din begäran.

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Vid frågor/kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är:
Bolagsnamn: Varbergs Fastighets AB
Org.nr.: 556082-0705
Ansvarig: Martin Rylander
Dataskyddsombud: datskyddsombud@varberg.se
Adress: Tullhuset, Otto Torells gata 3, 432 80 Varberg
E-post: vfab@varberg.se
Telefon: 0340 - 50 60 00