Drönarbild över kvarteret postmästaren. Taket är i rött och zinkfärgad plåt. Det ligger solpaneler på stora delar av kvarteret.

  Vy över stadshus C från oktober 2023. Tillbyggda våningsplan och solcellspaneler är på plats. Foto: Varbergs kommun

  Om- och påbyggnation Stadshus C

  Medarbetarna i Varbergs kommun blir fler i takt med att Varberg växer och större kontorsytor behövs. Stadshus C, som utgör kvarteret Postmästaren, ska därför byggas om till moderna kontorslokaler.

  Större delen av kvarteret är redan idag kontor för kommunens medarbetare. För att lokalerna ska kunna växa ytterligare behöver en tredje våning byggas på de huskroppar som idag är i två plan. Även Postmästaren 14, som utgör en mindre del av kvarteret, ska bli en del av stadshus C.

  Senaste nytt i projektet

  Nu är alla stora utvändiga arbeten klara på kvarterets befintliga delar. Fokus är att färdigställa invändigt innan lokalerna kan överlämnas. Varbergs kommun beräknas flytta in med start under sommaren 2024.

  Nytt hus byggs upp

  På Drottninggatan pågår bygget med det nya huset. De stora gjutningsarbetena är klara under december. Mellan jul och nyår blir det lägre aktivitet på bygget, för att dra i gång igen redan vecka 1, 2024. Det nya året startar med montering av smideskonstruktionen av våningsplanen. Det arbetet kommer att ske med en ny våning varannan vecka fram till tätt tak som planeras i mars.

  Mycket trafik till drottninggatan 9

  Det är fortsatt tätare och tyngre trafik till Drottninggatan 9. Var rädd om dig och använd reflex när du rör dig ute! Drottninggatan är avstängd för biltrafik fram till och med vecka 13, 2024

  Vy över bygget av det nya kontorshuset på Drottninggatan, som ligger mellan två befintliga huskroppar. Bottenplatta och källarväggar är gjutna. Armering sticker upp flera arbetare syns.

  Vy över bygget av det nya kontoret på Drottninggatan 9 från slutet av november 2023. Bottenplatta klar och källarväggar gjutna.

  Framkomlighet

  Under hela byggperioden, december 2022 - december 2024, är det delvis begränsad framkomlighet på gatorna runt om kvarteret. Detta på grund av byggställningar, containrar och andra avspärrningar för att skapa säkerhet för förbipasserande.

  Entrén till Varberg direkt, kommunens kontaktcenter är tillgänglig för besökare.

  Trafik på Drottninggatan

  Drottninggatan, mellan Norrgatan och Norra Vallgatan, stängs av helt för biltrafik är vecka 39 2023 - v. 13 2024. Den ena trottoaren är öppen för fotgängare. Portar och garageinfarter i intilliggande kvarter kommer fortsatt vara tillgängliga.

  Trädbeskärning

  Träden i Esplanadparken, närmast byggnaden är beskurna så att de inte hänger över taket där det nya våningsplanet byggs på.

  Flygfoto över Stadshus C, rätt plåttak och byggställningar. Några av trädkronorna Esplanadparken syns

  Vy över stadshus C från juni 2023 under pågående byggnation.

  Tidplan

  • Rivningsarbeten Drottninggatan 9 sker mellan december 2022 och januari 2023.
  • Byggstart i övriga delar av kvarteret (invändigt och utvändigt), januari 2023
  • Byggstart för den nya kontorsbyggnaden på Drottninggatan 9, oktober 2023.
  • Preliminärt färdigställande för hela projektet, december 2024.

  Genomförda aktiviteter

  • Bygglov för ny kontorsbyggnad på Drottninggatan 9 fick laga kraft den 24 april 2023.
  • Rivning av huset på Drottninggatan 9 blev klart vecka 4 2023.
  • Bygglov för Postmästaren 16 fick laga kraft den 26 januari 2023.
  • Fastighetsregleringen gick igenom den 24 januari 2023, hela kvarteret har nu fastighetsbenämning Postmästaren 16.
  • Rivningslov för Postmästaren 14 fick laga kraft den 23 november 2022.
  • Detaljplanen fick laga kraft den 22 september. Följ ärendet på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats..
  • Upphandlingen är avslutad, entreprenaden är tilldelad MVB Väst AB.

  Återbruk beaktas i projektet

  I projektet har inventeringar gjorts av så väl installationer, byggnadsmaterial och inventarier för att hitta möjliga delar att återbruka. En rapport har upprättats där varje produkt har ett värde kopplat till klimatnytta. Denna beaktas sedan under projektets gång med fokus på det som ger störst klimatnytta.

  Läs mer om hur projektet sätter återbruk på agendan.

  Staplat gult tegel ligger på en pall i väntan på återbruk.

  Rivning av hus på Drottninggatan 9

  Tegelhuset på Drottninggatan 9 uppfördes 1938 vilket bland annat innebär att byggstandarden inte möter dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö. Huset, förhållande till husen på Postmästaren 16, har även nivåskillnad mellan våningsplanen och är utan övergång mellan dem. Detta är utmanande när hela kvarteret nu ska byggas om för att innehålla kontorsverksamhet.

  Rivningslovet för postmästaren 14 fick laga kraft den 23 november 2022. Rivningsarbetet var klart i januari 2023.

  Ny kontorsbyggnad integreras med övriga kvarteret

  För att möta dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö kommer stora ingrepp på konstruktionen krävas. Det innebär att nuvarande utformning inte är möjlig att behålla och byggnaden kommer att rivas. En ny kontorsbyggnad kommer att byggas upp och integreras med övriga kvarteret.

  Bygglov för det nya huset på Drottninggatan 9 fick laga kraft den 24 april 2023.

  Stadshus C, drönarbild. Stor trevåningsbyggnad i form av en åtta. Angränsar till park med höga träd.
  En grävmaskin står på en grusad yta där ett tegelhus tidigare stått. På intilliggande hus syns rester av det gamla husets våningsplan.

  Rivningen av huset på Drottninggatan 9 blev klart vecka 4 2023. (Fastighetsbeteckning Postmästaren 14.)

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Stadshus C? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Byggprojekt på Varbergskartan

  Är du nyfiken på var Stadshus C ligger? Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

   Glenn Eriksson

  Glenn Eriksson

  Byggprojektledare

  E-post: Glenn.eriksson@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 25

  Fakta

  Kategori

  Om- och påbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  Ca 1700 m² tillbyggnad och 5400 km² ombyggnad

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  December 2022 - höst 2024