Drift och förvaltning

  Daglig service och felavhjälpning i våra fastigheter hanteras av våra drifttekniker. Även kontinuerligt underhåll av vårt fastighetsbestånd görs för att bibehålla byggnadernas kondition och värde över tid.

  Som fastighetsägare vill vi att våra byggnader ska vara i gott skick och att våra hyresgäster trivs och kan bedriva sina verksamheter. I det större perspektivet arbetar vi även för att Varberg ska vara en attraktiv plats att besöka, bo på och driva företag i.

  För att möta behovet hos våra hyresgäster och hus, arbetar flera olika yrkesgrupper på vår fastighetsavdelning.

  • Fastighetstekniker: arbetar med daglig drift så som felavhjälpning och reparationer.
  • Teknisk förvaltare: arbetar med förebyggande och planerat underhåll.
  • Kommersiell förvaltare: arbetar med kort- och långsiktig utveckling.

  Du som är hyresgäst

  Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av dem som ansvarar för just din lokal.

  Till fastighetsteamen

  Felanmälan

  Behöver du göra en felanmälan? Använd vårt service- och felanmälansformulär. Akuta ärenden och mer information här

  Senast publicerad: