Ny bad- och simanläggning

  Varbergs Fastighets AB ska på uppdrag av Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Byggnationen startar under hösten 2018 och planeras vara klar våren 2021.

  Varför en ny bad- och simanläggning?

  Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.
  Den befintliga simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov.

  Hur kommer det att bli?

  I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer dela entré med ishallen och det finns idéer kring att koppla på andra hälsofrämjande verksamheter.

  – Vi arbetar med att få plats med så många aktiviteter som möjligt inom ramen av den fastslagna budgeten på 351,5 miljoner, säger Stefan Berntsson, byggprojektledare på VFAB.

  Ambitionen är att den nya anläggningen ska bli ett nav för motion och rekreation, en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

  Aktuellt i projektet

  • I november 2017 skrev VFAB avtal med NCC.
  • Projektet ska genomföras som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform.
  • Projekteringsarbetet och planering av evakuering under byggtiden inleddes under hösten 2017.
  • Rivningen av Håstens simhall planeras börja sommaren/hösten 2018.

  Vad händer med verksamheten under byggtiden?

  Under våren 2018 är Håstens simhall öppen som vanligt. Anläggningen stänger för gott under sommaren 2018.

  För att tillmötesgå efterfrågan på att bada och simma kommer verksamheten på kommunens andra simanläggningar utökas.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: