Färgsprakande vernissage för ”Arkitekter i skolan”

  Under två månader har årskurs 4 på Buaskolan deltagit i projektet ”Arkitekter i skolan” och jobbat fram modeller över ortens framtida förskolegård. Kreativiteten har sannerligen flödat och resultatet är imponerande.

  I mitten av mars startade Varbergs kommun i samarbete med Varbergs Fastighets AB (VFAB) ännu ett projekt i serien ”Arkitekter i skolan”, den här gången på Buaskolan. Precis i anslutning till skolan ska det byggas en ny förskola, projektering sker i höst och syftet med det här arkitekt-projektet har varit att låta eleverna i årskurs 4 komma med förslag på hur den framtida utemiljön på förskolan ska utformas.

  Vad gör en byggprojektledare?

  Innan arbetet med modellerna satte igång fick eleverna en inblick i hur en byggprojektledare arbetar, tillsammans besökte de platsen där den nya förskolan ska ligga. Vad är skillnaden på en utegård för förskoleverksamhet och en lekplats? Vilka riktlinjer och krav ställs från kommunen? Svåra ämnen och ord blandades med kartkunskap.

  Historia och framtid

  Varbergskännaren Peter Börjesson besökte eleverna och berättade om lekar förr och nu, om lekplatsens historia samt gav eleverna en introduktion i hur man finner platsers historiska DNA. Dessutom ingick ett studiebesök för att lära om stadsutveckling i Varberg och med det en presentation av den framtida nya stadsdelen i Varberg, Västerport.

  En man och sex kvinnor poserar för kameran. 

  Delar av projektgruppen, från vänster: Sofia Andersson, Linda Näsholm, Peter Börjesson, Lena Hage, Helle Lagerborg, Jenni Wennerström, Helen Treslow.

  Välbesökt vernissage

  Efter fullmatade veckor var det med stolthet eleverna hälsade välkomna och presenterade sina modeller för släkt och vänner som ordagrant fyllde ungdomsgården i Bua denna vernissage-kväll. Peter Börjesson utbringade en skål för eleverna som varit fantastiskt duktiga under projektets gång. Jenni Wennerström och Helen Treslow, byggprojektledare på VFAB tog över.

  - Vi är ganska säkra på att det finns ett par blivande landskapsarkitekter i den här årskursen och är så imponerade över hur fint eleverna har jobbat i projektet, sa Jenni Wennerström.

  Helle Lagerborg, skola- och arbetslivsutvecklare och projektledare för ”Arkitekter i skolan” berömde också elever och lärares engagemang och delade ut diplom med en motivering kopplad till Varbergs kommuns vision – "För att ni visar nytänkande, framåtanda, kunskap och mod i arbetet med att forma utegården till Buas nya förskola".

  Kreativa och smarta ideér

  Efter inledande tal var det fritt fram för besökarna att ta del av de 14 gruppernas skisser, modeller och beskrivande texter. Det var med gott självförtroende och säkerhet eleverna förklarade hur de delat upp utegårdarna för större och mindre barn. Liksom tankegångar kring solskydd, färgsättning och belysning. Naturligtvis hade nästan alla modeller spår från fiskebyn Buas ursprung och DNA, i form av lekställningar med fyrinslag och båtformade sandlådor.

  En modell av en lekplats gjord av piprensare, glasspinnar, tändstickor och prasselpapper. 

  Alla ideér dokumenteras

  Flera grupper berättade att det varit extra roligt att bygga upp kullar av papier maché. De passade också på att tipsa projektledarna om deras favoriter - framförallt ville de se fantasifulla rutschkanor och färgglada staket. Samarbetet kommer att fortsätta, VFABs projektledare håller kontakten med eleverna så att de kan följa projektet både under projektering och produktion. Samtliga ideér är dokumenterade och målet är att alla grupper ska känna igen någon idé när den framtida förskolans utegård står klar.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: