Rivningen av Stenaterminalen är igång

  Första veckan i oktober påbörjades rivningen av Stenaterminalen och förväntas pågå fram till månadsskiftet november/december. Rivningen kommer att ske med stor försiktighet, då det under ”skalet” finns ett magasin från 1920-talet. Den gamla byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och ska om möjligt bevaras.

  Det här området i hamnen, den så kallade Hoken, ska omfattas i etapp 1 av den nya stadsdelen Västerport. Marken ägs av Varbergs kommun, men byggnaden ägs av Varbergs Fastighets AB (VFAB). Att byggnaden rivs beror på att delar av piren kommer att tas i bruk när mark- och kajentreprenaden i Västerport kommer igång. Huset är i väldigt dåligt skick och har tjänat ut sitt syfte som terminalbyggnad.

  Stenaterminalen, en långsmal byggnad med många fönster direkt vid kajkanten. 

  Hokens hemlighet

  Under ”skalet” på Stenaterminalen finns ett gammalt magasin från 1920-talet kvar, målsättningen är att bevara det. Hokens långsiktiga framtid är ännu inte bestämd, men i bästa fall kan byggnaden och platsen användas till en tillfällig mötesplats redan sommaren 2022. Projektledare Jimmy Emanuelsson är hoppfull.

  - Bevarandet gör projektet lite extra roligt. När man står i magasinet känns det som att det ska gå vägen. Konstruktionen med välvda träbalkar ser frisk och fin ut.

  Det gamla magasinets välvda takbjälkar och fönster.

  Buller och damm

  Arbetet med rivningen kan medföra visst buller. Minimering av byggdamm kommer att hanteras genom dammbindning med vatten. Arbetet utförs av rivningsentreprenör Normans i Jönköping AB. Ordinarie arbetstider kommer att vara mellan kl. 07.00-19.00. Månadsskiftet november/december förväntas rivningsarbetet vara klart.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: