Klossar har bilder av gubbar, en glad, en sur och en neutral. En pil pekar på den glada gubben. 

  Så här tycker våra hyresgäster

  Den årliga kundundersökningen, som går ut till våra hyresgäster är genomförd och resultatet har landat. Vi kan glädjande konstatera att våra hyresgäster ger oss ett mycket gott betyg då årets index slutade på 74 poäng, en ökning jämfört med 2023 års 67 poäng.

  Enkätundersökningen är ett av verktygen vi stödjer oss mot i vårt arbete och vår målsättning att vara en god hyresvärd. Det är bland annat genom den vi får reda på hur våra hyresgäster upplever lokalen de hyr av oss. Ett annat sätt är de regelbundna möten hyresgästerna har med våra fastighetsteam. Förutom att analysera varje fråga och hitta förbättringar får vi en summering av totalen, ett index, en skala på 0-100 som gör att vi kan jämföra oss med andra fastighetsbolag.

  Sammanfattat resultat av undersökningen

  Hyresgästerna i våra fastigheter har ett brett spektra av verksamheter. De driver butiker, restauranger, hotell- och spaverksamhet, friskvård, utbildningsverksamhet eller nyttjar våra lokaler som lager. De allra flesta hyr kontor i något av våra kontorshotell. Enkäten skickades ut till 90 hyresgäster, ett unikt svar per hyresgäst. Svarsfrekvensen landade på 52%.

  Skötsel och underhåll

  Majoriteten (68%) svarade att de är mycket nöjda eller nöjda med standarden på sin lokal. Något som kan förbättras med standarden i lokalen är bland annat förbättrad ventilation och renoveringar.

  Städning av gemensamma utrymmen och avfallshanteringen är något som respondenterna är nöjda med i hög utsträckning. Inomhusklimatet och utvändig skötsel under vinterhalvåret är något som en större andel är missnöjda med.

  Möjlighet att påverka

  61% av våra hyresgäster instämmer i påståendet att vi arbetar aktivt med att ta reda på synpunkter och önskemål om lokalerna.

  Service och bemötande

  När det uppstått fel i en lokal har störst andel felanmält via funktionen ”felanmälan” på hemsidan. Följt av att de ringt journumret. 36% har inte haft behov av felanmälan. Majoriteten av de som gjort en felanmälan upplevde bemötandet som mycket bra.

  Information och kommunikation

  Vid kontakt med oss är våra hyresgäster mycket nöjda med service och återkopplingen de får. Det är en större andel missnöjda vad gäller information som de får gällande planerat underhåll i lokalerna, samt funktionen ”felanmälan”.

  I en jämförelse mot mätningen som gjordes 2023 har medelvärdet minskat något i området information och kommunikation.

  Generell nöjdhet

  En majoritet av de svarande är nöjda med oss som hyresvärd i sin helhet samt tycker att vi motsvarar deras förväntningar väl.

  Fastighetsteamens analys

  Charlotte Sahlén Johansson arbetar som kommersiell förvaltare, hon analyserar årets resultat så här:

  - Vi är väldigt glada att indexet har stigit så mycket från förra året, vi är angelägna om att våra hyresgäster är nöjda. Självklart finns det mer att förbättra och det hoppas vi ska ge utdelning kommande år.

  - Ibland sätter våra fina, gamla kulturfastigheter käppar i hjulen för att till fullo möta hyresgästernas önskemål. Gamla trotjänare till hus måste hanteras med varsamhet och då kan det begränsa möjligheter till hög teknisk standard. Då kan det vara svårt att tillgodose önskemål om ventilation etcetera. Men när vi kan påverka våra hyresgästers miljö i positiv riktning, så vill vi göra det! Det är glädjande att våra hyresgäster har upplevt en positiv förändring, säger Charlotte.

  Underhåll och utveckling

  Löpande underhåll sker kontinuerligt i alla våra fastigheter, alltid med varsam hand och husets karaktär i fokus. Vi vill också utveckla våra fastigheter, det gör vi ofta tillsammans med vår hyresgäst. Här är ett urval av projekt som genomförts den senaste tiden eller som pågår just nu.

  Tvillinghusen

  Under året som gått har en interiör renovering pågått i ett av Tvillinghusen, Kungsgatan 5. Huset har tidigare fått taket renoverat och nya hissar med historiska bilder har installerats.

  Via länkarna kan du läsa mer om renoveringarna och se före-och-efter-bilder.

  Nya kulörer i ett av våra gåtfulla Tvillinghus

  Historiska bilder pryder hissdörrar i Tvillinghuset

  Dansrotundan i Nöjesparken, en oval byggnad med ljusgul träpanel.

  Rotundan

  I Rotundan har ett omfattande renoveringsprojekt genomförts. Samtidigt har lokalen och delar av Nöjesparken utvecklats.

  Läs om ombyggnationen på projektsidan.

  Ombyggnation Rotundan

  Varmbadhuset

  Nästa år har vi en jubilar i vårt fastighetsbestånd – Varmbadhuset fyller 100 år. Ett flertal renoveringsprojekt har genomförts för att säkra den vackra byggnadens beständighet i flera år framöver. Tidigare har fasaden och fönster renoverats för att säkerställa byggnadens långsiktiga kondition. Till hösten startar ett fasadbelysningsprojekt.

  Ett entrégolv värdigt en snart -åring

  Illustration av Tullhusets möjliga utformning med glasveranda som vetter mot sydväst.

  Utvecklingsprojekt för Tullhuset och Kallbadhuset

  Tullhuset kommer att bli en levande plats som är öppen för alla med planerad inriktning hotell- och restaurangverksamhet.

  Operatörsrekrytering till Tullhuset och Kallbadhuset

  Utveckling i Åkulla

  Ett efterlängtat projekt invigdes i Åkulla i slutet av april – stigcykelslingor med olika svårighetsgrad.

  Invigning av nya stigcykelslingor i Åkulla

  Fasaden renoveras på kvarteret Läkaren

  Fasaden och balkonger renoveras, projektet förväntas bli färdigställt under hösten 2024.

  Fasadrenovering kvarteret Läkaren

  Stort tack!

  Vårt varmaste tack till alla er som tog er tid att fylla i årets enkät! Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete och hoppas vi ska möta era förväntningar.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: