Nyheter

    • 19 juni 2018

      Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans

      I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Under rivningsarbetet uppdagades att konstruktionen runt bassängen var hårt angripen efte...