Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 29 oktober 2021

   Renovering med havet som inspiration

   Nyligen renoverades toaletterna på entréplan i Societetshuset. De gamla toaletterna hade förbrukat sin tekniska och ekonomiska livslängd, därav togs beslut att bygga om och modernisera. En modernisering med havet som inspiration och som förhoppnin...

  • 27 oktober 2021

   Skeppskatter tar över under Rys och mys

   Tullhuset i Varbergs hamn har haft en central betydelse för Varberg då det i 130 år bedrevs Tullverksamhet här. Under Rys och mys tar historiens skeppskatter över Tullhuset i samma stund som mörkret lägger sig över staden...

  • 21 oktober 2021

   Fjärrvärme till hamnen

   I hamnen, på fastighet Getakärr 9:9, har vi just nu ett pågående energiprojekt. Ett projekt som kommer att leda till att vi är 100% fossilfria för uppvärmning av alla våra fastigheter.

  • 15 oktober 2021

   Mötesplats Tvååker snart redo för besökare

   Kyrkskolan i Tvååker har sedan innan sommaren rustats upp och renoverats både invändigt och utvändigt. Lokalerna ska fungera som ett nav för kultur- och fritidsaktiviteter och mötesplatsen ska kallas ”Mötesplats Tvååker”. Lite slutputs återstår, m...

  • 11 oktober 2021

   Rivningen av Stenaterminalen är igång

   Första veckan i oktober påbörjades rivningen av Stenaterminalen och förväntas pågå fram till månadsskiftet november/december. Rivningen kommer att ske med stor försiktighet, då det under ”skalet” finns ett magasin från 1920-talet. Den gamla byggna...

  • 08 oktober 2021

   Varmbadhuset - diplom för god byggnadsvård

   Det är med stolthet vi vill berätta att vi mottagit Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård. Våren 2019 återinvigdes Varmbadhusets bassäng och det är för arbetet med den restaureringen som vi mottagit den fina utmärkelsen.