Integritetspolicy

  Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss.

  Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till från vår hemsida. För att du lättare ska få en överblick har vi lagt integritetspolicyn gällande parkering på en separat sida.

  Integritetspolicy - parkering

  Insamling av information

  Vi samlar in information från dig när du kontaktar oss eller surfar på vår hemsida. Vi samlar också in information när du använder våra webbformulär. Anmäler du dig som prenumerant på våra byggprojekt samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka notiser till dig vid uppdateringar om projektet du valt.

  Den insamlade informationen inkluderar ditt företag, ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt det meddelande du eventuellt skriver till oss i webbformuläret.

  Personuppgiftsansvarig

  Bolagsnamn: Varbergs Fastighets AB.
  Org.nr.: 556082-0705.
  Adress: Tullhuset, Otto Torells gata 3, 432 80 Varberg.
  E-post: vfab@varberg.se.
  Telefon: 0340 – 50 60 00.

  Ändamål och laglig grund för hantering av personuppgifter

  Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke.

  Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Förbättra vår kundservice och tillgodose ditt behov av hjälp.
  • Kontakta dig via e-post.
  • Kontakta dig via telefon.
  • Förbättra vår hemsida.
  • Skicka e-postnotis med information om våra projekt och nyheter (till dig som anmält dig som prenumerant).

  Vi har som utgångspunkt att enbart hantera uppgifter inom EU/EES, avvikelser kan förekomma där vi har leverantörer som tillhandahåller kontorsverktyg.

  Utlämnande till tredje part

  Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår hemsida eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

  Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

  Vi skyddar dina personuppgifter

  Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

  Hur länge sparas dina personuppgifter

  Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag. Vi sparar inga personuppgifter längre än nödvändigt.

  Dina rättigheter

  Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

  Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

  Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet.

  Cookies

  En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, smartphone eller annan mobil enhet i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan.

  När du besöker vår hemsida för första gången får du information och valmöjlighet gällande cookies. Nödvändiga cookies kan inte väljas bort eftersom de gör våra tjänster säkra samt vissa funktioner inte fungerar utan dem.

  Du kan när som helst ändra vilka kakor vi samlar in från dig.

  Mer information om cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy Om kakor.

  Avsluta prenumeration

  Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka notiser om uppdaterad information om byggprojekt som du valt att prenumerera på. Om du inte längre vill ta emot notiser hittar du information om hur du avslutar prenumerationen på sidan Prenumerera - följ ett byggprojekt!

  Uppdateringar av denna integritetspolicy

  Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

  Senast publicerad: