Nytt boende stimulerar sinnen och minnen

  Nu är bygget av ett nytt särskilt boende med inriktning demenssjukdom igång. Boendet kommer att ha lokaler som kan anpassas utifrån olika behov och en utemiljö som stimulerar alla sinnen. Bygget projektleds av Varbergs Fastighets AB, VFAB, och utförs i partnering med ByggDialog.

  Byggstarten invigdes med ett traditionellt ”första spadtag”. Spadtaget togs med en fyrskaftad spade för att symbolisera samverkan och att projektet utförs i partnering.

  Därefter samlades inbjudna från politiken, den interna projektgruppen och intresseföreningar för en presentation av projektet. Ann-Charlotte Stenkil, kommunalråd och Gösta Bergenheim, ordförande VFAB inledde och lämnade därefter ordet till Erland Linjer, socialnämndens ordförande, som beskrev projektet, dess bakgrund och koppling till Varbergs vision. Projektledare Helen Treslow och Frida Gren tog sedan över för att presentera utformningen av byggnaden och hur resan från första spadtaget till färdigställandet kommer att se ut.

  - Det är kul att bygget av det nya boendet nu är igång och att vi kan ta ett steg till i att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom, sade kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.

  Tre män och en kvinna i varselkläder håller en spade med fyra handtag. Gemensamt tar de det traditionella första spadtaget.

  Erland Linjer, socialnämndens ordförande, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, PärMattsson, projektchef, ByggDialog, Gösta Bergenheim, styrelseordförande Varbergs Fastighets AB

  Det nya boendet ska rymma 60 platser och vara ett nav- och kunskapscentrum i framtidens vård och omsorg för personer med demenssjukdom och särskilda behov. Byggnaden är fördelad på tre flyglar med ett våningsplan för gemensamhetsytor och två våningsplan för boende. Varje flygel har boendeenheter om tio lägenheter samt utrymme för gemensamt kök och vardagsrum på varje enhet.

  Boende utifrån behov

  Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom och utformad för att underlätta självständighet och orientering genom både färgsättning och inredning. Boendet har utformats i dialog med en referensgrupp som innehåller demenssamordnare, företrädare för olika verksamheter, syn- och hörselinstruktör samt tillgänglighetskonsulter med flera.

  Byggnaden kommer även att innehålla aktivitetslokaler, ett demenscenter, tillagningskök och personallokaler.

  Träffpunkt som stimulerar sinnen

  Boendeenheterna är utformade runt en atriumgård (inbyggd utegård) med lägenheter på ena sidan av korridoren och tillträde till atriumgården från den andra sidan av korridoren. Detta ger en stimulerande miljö där det är lätt att komma ut i friska luften. Boendet kommer också omges av en fantastisk trädgård som kan stimulera alla sinnen.

  - När minnena bleknar visar all forskning idag på hur viktigt det är att stimulera sinnena…lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Sinnesträdgården har växthus, fruktträdgård, bär och promenadstråk, förklarade Erland Linjer.

  Markarbetet startade i mitten av mars och förväntas pågå fram till sommaren 2019, därefter drar arbetet med betongstommen igång. Den förväntade byggtiden är cirka två år.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: