Vi utvecklar och förvaltar Varberg

  Senaste nyheterna

  Varbergs Stadshotell upplyst med orange fasadbelysning. 
  Nyheter · 25 nov 2022

  Stadshotellet lyser upp under Orange Day

  Idag är det Orange Day, dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Det globala arrangemanget har valt färgen orange som sin manifestationsfärg. VFAB visar sitt ställningstagande i frågan genom att belysa Varbergs stadshotell.

  Skylt med logotyp ovanför entré. Detaljbild så endast skylten och en liten del av tegelfasad syns i bild. I bakgrunden en nattsvart himmel.
  Nyheter · 25 nov 2022

  Ny rutin för felanmälan på jourtid

  Vid akuta ärenden utanför kontorstid ringer du in en felanmälan och kopplas då till Räddningstjänsten. Ny rutin från 1 december är att Räddningstjänsten efter samtalet lämnar ärendet vidare till personal hos vår nya samarbetspartner för fastighetsjour, One Security.

  Två personer står vända mot kameran. De befinner sig i ett gym. Bakom dem en träningsmaskin och en spegelvägg.
  Nyheter · 23 nov 2022

  Så sparar vi energi i Varmbadhuset

  Energibesparingsfrågan är het och våra fastighetsteam arbetar med energieffektivisering i alla våra fastigheter. Tillsammans med våra hyresgäster i Varmbadhuset har vi genomfört en hel del åtgärder och fler är på gång.

  Illustration, vit byggnad med olika höjder, röda dörrar och grått tak. 
  Nyheter · 23 nov 2022

  Upphandling av Räddningsstation

  Vi har fått i uppdrag av Varbergs kommun att bygga en ny Räddningsstation i Värö, som möjliggör verksamhet i ändamålsenliga och moderna lokaler. Befintlig Räddningsstation har behov av underhållsåtgärder och uppfyller inte dagens lokalbehov

  Foto på parkeringshuset Briggen, ovanpå bilden en icon med en gul triangel med en svart blixt och texten Tillfälligt avbrott.
  Nyheter · 08 nov 2022

  Vi testar ett strömlöst Briggen

  Mellan klockan 8–10 torsdagen den 10 november gör vi ett test där parkeringshuset Briggen blir tillfälligt strömlöst. Parkeringshuset är öppet som vanligt men funktioner som laddstolpar och hiss är tillfälligt obrukbara. Övningen förbereder oss inför ett scenario där strömmen stängs av på grund av rådande el-kris.

  Karta över våra verksamheter

  Via Varbergskartan kan du hitta till våra kulturfastigheter och parkeringshus och se var någonstans vi bygger. VFAB har ett eget kartlager under rubriken Bygga och bo.

  Kupade händer håller en späd planta planterad i jord.

  Hållbarhetsarbete på VFAB

  Vårt hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela bolaget och är integrerat i alla våra affärsområden.

  Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
  Kanngjutaren, parkeringshus i Varberg

  Parkering

  Vi äger sex parkeringshus med totalt ca 1200 parkeringsplatser i Varbergs centrum. Det är fri parkering inom tidsangivelsen och ett digitalt system registrerar din parkering.

  En man står med korsade armar och ler mot kameran. 

  Fastighetsförvaltning

  Våra drifttekniker är ute i verksamheten dagligen och tar hand om vårt fastighetsbestånd. Vi underhåller och utvecklar kontinuerligt de fastigheter vi förvaltar.