En man sitter på huk bredvid ett rörsystem. Han justerar en kran.

  Elbesparande åtgärder i våra fastigheter

  Vi har en el-situation i Sverige och Europa som är bekymmersam, både kopplad till priserna och den ökade risken av bortkoppling av elnätet. Som fastighetsägare och hyresvärd arbetar vi med både snabba åtgärder och långsiktiga elbesparande lösningar i våra fastigheter. Magnus Aronsson, energiansvarig på VFAB berättar om energieffektiviseringsarbetet.

  Under hösten 2018 sattes VFABs strategiska mål för kommande fyraårsperiod. Ett av våra hållbarhetsmål har varit att minska köpt energi med 20%. Det innebär att vi redan gjort många energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Magnus Aronsson berättar:

  - Vi har bytt armaturer och ljuskällor till LED, installerat solceller på flera fastigheter, arbetat med driftoptimering av värme, kyla, ventilation och belysning. Att en del av arbetet redan är gjort är vi förstås tacksamma för nu, det ger oss kortare startsträcka, säger Magnus.

  - I januari 2022 anslöts vår hamnfastighet Getakärr 9:9 till fjärrvärmenätet och idag är alla våra fastigheter inom stadskärnan anslutna till fjärrvärme. Vi är nu 100% fossilfria för uppvärmning av alla våra fastigheter.

  Vilka utmaningar ser du i arbetet generellt med energieffektiviseringen?

  - Vi har många kulturfastigheter med historiskt värde, vilket innebär vissa utmaningar. Byggnaderna ska ju tas om hand och bevaras på ett ansvarsfullt sätt och det finns oftast begränsningar i vad vi får göra.

  Hur jobbar ni med energieffektivisering och elbesparande åtgärder just nu?

  - Vi ser över drifttider (driftoptimering) för att använda så lite energi som möjligt när det pågår någon verksamhet i byggnaden. Det handlar till exempel om närvarostyrning på belysning och ventilation. Just ventilation drar mycket el säger Magnus.

  Hur påverkas våra hyresgäster av elbesparande åtgärder?

  - Jag tycker vi har en bra dialog med våra hyresgäster. Elkrisen drabbar så gott som alla i samhället och vi behöver hjälpas åt, det uppfattar jag att alla är med på.

  - Förutom driftoptimering och närvarostyrning arbetar vi också med värme och kyla i våra fastigheter. Att dra ner värmen någon grad gör att vi spar energi utan att vi gör allt för stor påverkan på inomhusklimatet. I de lokaler det finns kylaggregat installerade vill vi få till en så effektiv användning som möjligt och kunna stänga av när det inte finns någon aktivitet i lokalen. Det handlar om lokaler där många människor samlas under kortare stunder till exempel gym och hörsalar.

  Om du blickar framåt, vilka långsiktiga elbesparingsinsatser planerar VFAB?

  - Vi har planer på att sätta solceller på fler fastigheter. Med solceller kan vi göra besparing på stor del av elanvändningen, det är jättebra. Dock är det stor efterfrågan och långa leveranstider på solceller.

  - Batterilagring av egenproducerad el är något vi också tittar på. Ett batteri i kombination med solceller blir för fastigheten en bra energisparlösning, säger Magnus.

  - Vi inventerar också befintliga maskiner i våra fastigheter, ventilationsaggregat till exempel. Äldre maskiner är ofta mindre effektiva och det finns energi att spara genom att ersätta dem med nya. Driftoptimering och övergång till LED kommer vi fortsätta arbeta med även framöver. Vi kommer att komplettera befintliga system, sätta upp givare på fler ställen, bygga ut systemen samt få dem att samspela mer effektivt, säger Magnus.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: