Ryggen på 2 personer i varselväst och i bakgrunden syns människor på en grusplan

  Marcus Bergman, Byggprojektledare VFAB, berättar om det pågående projektet med Limabacka gruppbostad.

  Rundresa i det växande Varberg

  Under en eftermiddag bjöd vi med kommunstyrelsens arbetsutskott, Varbergs kommuns kommundirektör och VFABs styrelse att besöka många av de kommunala byggprojekt som vi genomför på uppdrag av Varbergs kommun. En inspirerande dag fylld av spännande byggprojekt och intressanta samtal!

  Totalt hann vi stanna till vid 8 av våra kommunala projekt där majoriteten byggs eller planerar att byggas i kommunens norra delar. På byggarbetsplatsen för Nya Håstensskolan, Trönningeskolan, Limabacka gruppbostad och Värö Räddningsstation gjordes längre stopp där våra byggprojektledare mötte upp för en rundvandring.

  Personer i hjälm och varselväst som pekar på en ritning

  Jennie Mennerholm, Byggprojektledare VFAB, visar ritningar över Nya Håstensskolan.

  3 personer i varselkläder som samtalar på en byggarbetsplats

  Emma Winnberg, byggprojektledare VFAB, berättar om Trönningeskolans tillbyggnation för kommunpolitikerna Ann-Charlotte Stenkil och Ingemar Svalander.

  Vi avslutade dagen på kvarteret Renen där vi i somras lämnade över projektet med moduler för kapacitetshöjning av PS gymnasieskola, en åtgärd som gett anpassade lokaler för PS introduktionsprogram. Förutom fakta kring byggnationen fick vi en inblick i det viktiga arbete som bedrivs inom verksamheten där individanpassad undervisning ger eleverna en ny chans!

  Två leende personer i hjälm och varselkläder 

  Martin Rylander, VD VFAB, och kommunpolitiker Kent Norberg i samtal utanför Värö räddningsstation.

  Tack alla inblandade för en mycket inspirerande dag med spännande byggprojekt och intressanta samtal!

  Ni kan läsa mer om våra kommunala byggprojekt på respektive projektsida.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: