Illustration av Tullhusets möjliga utformning med glasveranda som vetter mot sydväst.

  Ideskiss över Tullhuset med en inbyggd veranda mellan byggnadens två flyglar som planeras att rymma en stor restaurang. Illustration: Okidoki

  Operatörsrekrytering till Tullhuset och Kallbadhuset

  I hamnen, strax intill kajkanten ligger Tullhuset byggt 1883. Ett stenkast bort ligger Kallbadhuset, uppfört i sin nuvarande form 1903. Här finns också Barnens badstrand, Varbergs fästning och Strandpromenaden.

  I det framtida Varberg kommer den här platsen att bli en knutpunkt som fogar samman den nya stadsdelen Västerport med de gamla delarna. Samtidigt betyder en utveckling i hamnen att stadskärnan knyts närmre havet. Vi söker med andra ord inte en operatör som ”endast” ska arbeta med Tullhuset och Kallbadhuset, utan någon som vill bidra till platsen som helhet.

  Skapa en myllrande plats

  Planerad inriktning för Tullhuset är hotell- och restaurangverksamhet, med tillhörande Kallbadhus. Vi vill skapa en myllrande plats vid havet, med särskild känsla för vatten, mitt i historien - hela året!

  Abitionerna för projektet har utformats utifrån uppdraget att skapa en mer levande plats samtidigt som platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden ska beaktas. I samband med att operatörsrekryteringen startar har idéskisser arbetats fram och presentareas tillsammans med analys och ambitioner i ett prospekt som operatörer tar del av.

  Projektets ambitioner är att vi ska

  • Skapa en inkluderande plats som är levande året om, i enlighet med Varbergs vision och platsvarumärke.
  • Förstärka upplevelsen och öka tillgängligheten till såväl byggnaderna som till badhusplatsen och hamnområdet.
  • Skapa fler besöksanledningar med förankring till platsens DNA, för både varbergare och tillresta.
  • Värna områdets kulturmiljö och det unika i byggnadernas historia – forma en målpunkt som fogar samman det nya med det gamla och knyter stadskärnan tydligare till havet.
  Ett flygfoto över Tullhuset och Kallbadhuset en klar sommardag, havet ligger spegelblankt.

  Operatörsrekrytering

  Den 20 februari 2024 startar vi, genom Annordia, rekryteringen av operatör till Tullhuset och Kallbadhuset. När anbuden har utvärderats kommer ett antal intressenter att bjudas in av Varbergs fastighet för närmare presentation och utvärdering. Utvärderingen görs på bland annat hyresvillkor, koncept samt intressentens hållbarhetsarbete och bidrag till platsens utveckling.

  Är du intresserad av att ta del av prospektet och lämna anbud, ta kontakt med Annordia.

  Kontaktuppgifter Annordia

  Hans Åke Petersson, CEO & Partner

  hansake.petersson@annordia.com

  Rickard Petersson, COO & Partner

  rickard.petersson@annordia.com

  Presentation av projektet

  I samband med Påskdoppet, skärtorsdagen den 28 mars kommer representanter från Varbergs fastighet finnas på badhusplatsen. Den som är nyfiken på att veta mer om projektet är välkomna att möta oss på plats. Mer detaljerad information kommer.

  Bakgrund och kort fakta

  Varbergs Fastighets AB äger Tullhuset, Kallbadhuset och en rad andra av Varbergs kultur- och specialfastigheter. I vårt uppdrag ligger att långsiktigt förvalta husen samt driva långsiktig utveckling och säkerställa att varje fastighet är en lönsam affär.

  • Kommunfullmäktige fattade ett renodlingsbeslut 2015, om att kultur- och specialfastigheter ska samlas inom Varbergs Fastighets AB.
  • Bolaget äger flera kulturfastigheter. Även om varje fastighet är unik i sitt slag finns det erfarenhet och kunskap av att förvalta fastigheter som kräver den extra omsorgen.
  • Förutom långsiktig fastighetsförvaltning är uppdraget att driva långsiktig utveckling och säkerställa att varje fastighet är en lönsam affär.
  • Tullhuset köptes 2016. Målet är att skapa en mer publik verksamhet i huset. Sedan 2017 arbetar vi för att möjliggöra hotell- och restaurangverksamhet.
  • Kallbadhuset förvärvades 2021. Vi tog vid viktiga underhållsarbeten som tidigare ägare, Varbergs kommun hade påbörjat.
  • Våren 2023 adderades Kallbaduset till projekt Tullhuset, de båda byggnaderna ses som en affär.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: