Nyheter

  Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

  • 28 augusti 2023

   Begränsad framkomlighet vid p-hus Kyrkoherden

   Måndagen den 4 september påbörjas arbetet med att tvätta fasaden i kvarteret Kyrkoherden. Arbetet kan innebära begränsad framkomlighet, kör extra försiktigt.

  • 23 augusti 2023

   Skön utevistelse och ny lokal för idrott och hälsa

   Björkedalsskolans utemiljö har fått ett lyft med nya möjligheter till aktiviteter och lek. En komplementbyggnad är uppförd i anslutning till skolgården, lokalen är ämnad för undervisning i idrott och hälsa.